Huisregels voor clienten en bezoekers – Apotheek Ambix – Bunschoten

Huisregels voor clienten en bezoekers

 

Het is ons streven om op een respectvolle en goede manier met elkaar om te gaan in een prettige en veilige omgeving. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld met algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.

Informatie

o  Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte mag u gratis meenemen.

o  Vraag gerust naar de mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek.

Respect

o  Wees respectvol naar zowel medebezoekers als medewerkers.

o  Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie en discriminatie is ten strengste verboden.

Privacy

o  Fotograferen, filmen en geluidsopnamen zijn niet toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming.

o  Houd afstand van anderen en respecteer elkaars privacy.

o  Houd rekening met de privacy uw medebezoekers.

o  Wij kunnen u vragen naar uw burgerservicenummer (BSN) en legitimatie.

Bereikbaarheid

o  Geef mindervalide bezoekers met voorrang een zitplaats.

o  Informeer naar de mogelijkheden van bezorging en medicijnkluis.

Diefstal

o  Uw tas kan gecontroleerd worden en er is camerabewaking.

o  Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

o  De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van bezoekers.

o  De algemene Nederlandse regelgeving is hier ook van kracht zoals het verbod op wapenbezit,  agressie en geweld.

 Overig

o  Roken en het gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en recreatieve drugs is niet toegestaan.

o  Huisdieren, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan.

o  De apotheek heeft het recht om bezoekers bij ongewenst gedrag te weren.

o  Gebruik van mobiele telefoon (apps, games) is toegestaan mits met laag volume.